Previous Next
निधी देखरेख प्रणाली

Zilla Parishad Fund Monitoring System

(Rural Development Department , Government of Maharashtra)

सुचना
ZPFMS प्रणाली बाबत आपणास काहीही अडचण असल्यास फक्त helpdesk@zpfms.com या अधिकृत ई-मेल आयडी वर किंवा 02063151401 या क्रमांकावर संपर्क साधावा. सिस्टिम सपोर्ट चा कालावधी हा सोमवार ते शुक्रवार सकाळी १० ते संध्याकाळी ६:३० पर्यंत असेल.

District Name No Of Bills Paid Amount (In INR Crore)


ZPFMS प्रणाली बाबत आपणास काहीही अडचण असल्यास फक्त helpdesk@zpfms.com या अधिकृत
ई-मेल आयडी वर किंवा 02063151401 या क्रमांकावर संपर्क साधावा.